Een gerechtelijke (incasso) procedure, wat houdt dat in?

Gepubliceerd op 11 oktober 2021

Een gerechtelijke procedure wil je natuurlijk het liefst vermijden. Het traject kan complex zijn en de uitkomst onzeker. Maar als het niet gelukt is om door middel van een minnelijke procedure betaling van jouw vordering af te dwingen, is een gerechtelijke procedure vaak nog maar de enige mogelijkheid.. Een gerechtelijke procedure wordt behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000,00. Het grootste verschil tussen een procedure bij de kantonrechter en de civiele rechter is dat je je voor de civiele rechter door een advocaat moet laten vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter heb je de keuze om zelf de kwestie voor te leggen en toe te lichten of dit door een jurist of advocaat te laten doen.

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Als eisende partij stel je een dagvaarding op of laat je die opstellen om de gerechtelijke procedure te starten. Een deurwaarder betekent in feite de dagvaarding aan de wederpartij. Die kan beslissen hier schriftelijk een verweerschrift tegen in te dienen. Het is ook mogelijk om mondeling op de dagvaarding  te reageren op de zitting. De wederpartij kan ook helemaal niets doen, in dat geval zal de rechter waarschijnlijk hem veroordelen op basis van de dagvaarding. Indien er verweer wordt  gevoerd door de wederpartij, dan mag jij als eisende partij daar op reageren. De rechter kan er ook voor kiezen om een comparitie te bevelen. Beide partijen moeten dan voor de rechter verschijnen om toelichting te bieden of om eventueel te schikken.

Als de eisende partij  in het gelijk wordt gesteld, moet de wederpartij de vordering voldoen. Indien de betaling niet vrijwillig wordt verricht, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om de vordering eventueel via beslaglegging te incasseren.

Een deskundige inschakelen bij de kantonrechter?

Het is uiteraard een keuze die je zelf moet maken. Misschien is de kwestie zo duidelijk dat je ook zonder juridische hulp de gerechtelijke procedure tot een goed eind te kunt brengen. Toch is het vaak verstandig om een incassobureau met de juiste ervaring in te schakelen. Het is voor de kantonrechter natuurlijk van belang om de juiste argumenten op de juiste manier te presenteren. Daar is een ervaren incassojurist in gespecialiseerd. Het is ook mogelijk dat de wederpartij ervoor kiest om juridische hulp in te schakelen. Dan is vaak moeilijk om het jargon dat wordt gebruikt in een verweerschrift te analyseren zonder afdoende juridische kennis.

Gerechtelijke kosten

Aan een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is doorgaans afhankelijk van het financieel belang en de complexiteit van de procedure. De gerechtelijke kosten die je kunt verwachten zijn de volgende:

Griffierechten: dit zijn de kosten die je moet betalen om voor de rechtbank een procedure te starten;

Deurwaarderskosten: een deurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij betekenen;

Juridische kosten: de kosten van de door jou ingeschakelde jurist of advocaat;

Wie betaalt de gerechtelijke kosten?

In principe betalen partijen hun eigen kosten. Op verzoek kan de rechter wel een proceskostenveroordeling geven aan de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. Wat betreft de juridische kosten, deze worden toegewezen conform een puntensysteem. Dit dekt meestal de feitelijke kosten niet geheel, ook als jij volledig in het gelijk wordt gesteld.

Wat kan een incassobureau voor jou betekenen?

Indien het minnelijk incassotraject is uitgevoerd door het incassobureau Apeldoorn is het een logische vervolgstap om ook de gerechtelijke procedure te laten uitvoeren door hetzelfde bureau. Men kent dan immers alle bijzonderheden van de kwestie al. Voor de kantonrechter kan een ervaren incassojurist jou dan desgewenst vertegenwoordigen. Indien een advocaat moet worden ingeschakeld in het geval van een procedure voor de civiele rechter, heeft het bureau vaak een samenwerking met advocaten die hierin gespecialiseerd zijn. Ook werkt het kantoor samen met een deurwaarder voor het incasseren van de vordering, indien na de veroordeling de wederpartij onwillig blijft om te betalen.

Wil je graag (vrijblijvend) meer informatie over de gerechtelijke procedure, de gerechtelijke kosten of andere zaken waarbij wij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat voor je klaar!