Deurwaarder

Wat is een deurwaarder en wat doen deurwaarders?

Er is nog wel eens wat onduidelijkheid over wat deurwaarders allemaal doen en wat een deurwaarder kost. We geven graag wat uitleg over de werkzaamheden van de deurwaarder.

Deurwaarder of gerechtsdeurwaarder

Wanneer je denkt aan een deurwaarder of een gerechtsdeurwaarder dan roept dat vaak wat vervelende associaties op. Veel mensen weten eigenlijk niet zo goed wat het werk van een gerechtsdeurwaarder inhoudt en waarom dit zo belangrijk is. Bij Incassonet wordt gebruik gemaakt van deze gerechtsdeurwaarders.

Allereerst is het wellicht goed om uit te leggen wat het precies inhoudt. Een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die is belast met het verrichten van zogenaamde ambtshandelingen. Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder.

De benaming gerechtsdeurwaarder is iets formeler en wordt gebruikt in de wet. De benaming deurwaarder wordt in de praktijk meer gebruikt. Als het gaat om de genoemde ambtshandelingen kun je denken aan het uitbrengen van dagvaardingen, beslagleggingen, het ontruimen van panden en het betekenen (ofwel het officieel overhandigen) van dwangbevelen en vonnissen. 

Wat is een dagvaarding?

Een deurwaarder heeft verschillende taken, waaronder het uitbrengen van dagvaardingen. Dit betekent dat er een oproep wordt verstrekt om voor het gerecht te verschijnen. Een dagvaarding is onderdeel van een dagvaardingsprocedure. Daarin wordt er gevraagd aan een rechter om een oordeel te vellen over een conflict. Deze procedure begint dan met een dagvaarding. In een dagvaarding wordt er uitgelegd wat het conflict is en wat Incassonet van je verlangt. Jij als tegenpartij kan daarop weer reageren. De gerechtsdeurwaarder schrijft de dagvaarding altijd uit en ondertekent deze ook. De dagvaarding zal dan aan de andere partij worden uitgereikt. Tevens zal de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder worden verzonden naar de kantonrechter of de rechtbank.

Welke taken heeft de deurwaarder?

Als een rechter heeft bepaald dat je moet betalen naar aanleiding van een lopend conflict dan kan het best zijn dat er naast de betaling zelf je ook nog andere zaken zou moeten doen of juist laten. Dit pakket aan beslissingen wordt ook wel een vonnis genoemd. De deurwaarders van Incassonet zijn bevoegd om deze vonnissen (net als de eerder genoemde dagvaardingen) aan jouw niet betalende te overhandigen, zodat deze in kennis wordt gesteld dat er een betaling moet gaan plaatsvinden. De deurwaarder zal dan ook vertellen dat men geacht wordt om te doen wat de rechter heeft bepaald. Wanneer het vonnis van de rechter niet wordt opvolgt, kan de deurwaarder volgens de wetgeving ervoor zorgen dat je alsnog betaalt. Dit kan worden gedaan door middel van een beslaglegging. Vaak is het wel zo dat, als je het gehele bedrag wat wordt aangegeven in het vonnis niet in één keer kan betalen, er een voorstel kan worden gemaakt voor regeling om de betaling in meerdere delen te kunnen voldoen. Het is dan altijd belangrijk dat je dit op tijd aangeeft en dat je informatie deelt over uw inkomsten, uitgaven en andere schulden die je open heeft zo staan. Zo kan er worden gezocht naar een passende oplossing.

Kan een incassobureau beslag leggen?

Een incassobureau kan geen beslagleggen. Wanneer er wordt overgegaan tot een beslaglegging dan is dat een vrij heftige maatregel. Dit is dan ook een maatregel die niet zomaar mag. Een deurwaarder zal altijd eerst toestemming moeten krijgen van rechter om tot deze stap over te gaan. Een gerechtsdeurwaarder kan met deze toestemming beslag leggen. Met een beslaglegging kan een gerechtsdeurwaarder geld vorderen door beslag te leggen op bijvoorbeeld je salaris, bankrekening of op je goederen. De beslaglegging kan net zo lang duren tot de openstaande rekening, de gerechtelijke kosten en de kosten voor een incassoprocedure afbetaald zijn. Voor bijna alle uitkeringen die periodiek worden uitbetaald (denk maar aan je loon) kan er beslag worden gelegd. Daarop geldt wel een beslagvrije voet. De beslaglegging mag hoogstens 10 procent zijn. Het gedeelte van de uitkering die je dan nog overhoudt om van te kunnen leven, heet de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is voor iedereen weer anders en hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling. Zo is de beslagvrije voet voor mensen met een laag- of middeninkomen bijvoorbeeld minimaal 95% van het netto inkomen. De deurwaarders van Incassonet moeten altijd wachten met een beslaglegging tot 2 dagen na het bezorgen van een dwangbevel voordat er ook daadwerkelijk beslag gelegd mag worden. Het is daarna toegestaan om voor een periode van 3 maanden achter elkaar, 2 keer per maand, voor een bedrag van maximaal 500 euro beslag te leggen.

Wat als mijn klant zelfs na een vonnis niet tot betaling over gaat?

In enkele gevallen kan het uiteindelijk voorkomen dat eerdere maatregelen niet hebben gewerkt of dat een openstaand bedrag niet betaalt wordt. Een deurwaarder van Incassonet kan tot een ontruiming overgaan. Dit wordt dan altijd gedaan met medewerking van één of twee getuigen.

Voordat een ontruiming plaatsvindt zal de deurwaarder eerst een exploot uitbrengen. Dat is een bevel waarin wordt vermeld dat er nog drie dagen zijn om te voldoen aan de openstaande schulden.

Een ontruiming is een heftige maatregel en er wordt pas ingegrepen op het moment dat alle andere mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid. Belangrijk is dan ook dat je in gesprek blijft met de deurwaarders van Incassonet om deze maatregel te kunnen voorkomen.

Heb je nog vragen over het voeren van een juridische procedure of het incasseren van een openstaande factuur? Ons incassobureau heeft, met een team van eigen juristen, alle kennis in huis. We helpen je graag verder.

Incassobureau Apeldoorn

Meer deurwaarder

Incassonet met incassobureau Apeldoorn, Amsterdam, Haarlem, AlmereBarneveld en Breda en werken met regionale deurwaarders in heel Nederland.

Landelijk partnernetwerk

Naast onze eigen kantoorlocaties hebben wij een landelijk netwerk van partners, die werken vanuit Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Deventer, Ede, Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zaandam, Zutphen en Zwolle, centraal aangestuurd vanuit incassobureau Apeldoorn en incassobureau Breda.

Start gratis met Incassonet

Meld je gratis aan en maak kennis met ons unieke online incassoplatform.