Betalingsregeling treffen een verplichting?

Gepubliceerd op 20 september 2021

Iedere ondernemer maakt het wel eens mee dat een van zijn klanten een factuur niet of niet tijdig kan betalen. Indien een klant vervolgens vraagt om een betalingsregeling te treffen, dan is het belangrijk dat je hierover duidelijke afspraken maakt met je klant. Je bent tenslotte als schuldeiser/ondernemer niet verplicht om akkoord te gaan met een betalingsregeling of betalingsvoorstel van je debiteur.

Betalingsregeling ondernemer

Om te beginnen… een betalingsregeling treffen als ondernemer is niet zonder risico’s. Je spreekt immers af met je debiteur dat hij het geld waar jij recht op hebt later (en vaak) in meerdere termijnen mag betalen. Daardoor blijft je in onzekerheid tot het hele bedrag alsnog is betaald. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat een betalingsregeling maar sporadisch effect heeft. In veel gevallen wordt ook na het treffen van een betalingsregeling de factuur niet volledig betaald, wat kan leiden tot hele vervelende situaties.

Betalingsregeling is een vaststellingsovereenkomst

In juridische zin is een betalingsregeling een vaststellingsovereenkomst tussen de jou en je debiteur, waarin afspraken worden vastgelegd over de hoogte van de schuld en hoe en wanneer deze wordt terugbetaald. Vaak wordt daarbij gewerkt met termijnbetalingen en vervaldata. Ook wordt in de overeenkomst vastgelegd wat er gebeurt als de betalingsregeling niet wordt nagekomen.

Betalingsregeling aanvragen

Op het moment dat jij als ondernemer een betalingsregeling wilt treffen met een van je debiteuren is het goed om  te realiseren dat deze partij mogelijk ook betaalachterstanden heeft bij anderen en dat meerdere betaalregelingen elkaar soms enorm in de weg kunnen zitten.

Je bent, zoals eerder gezegd, overigens niet verplicht om een betalingsregeling te treffen met je debiteur. Nergens in de Wet staat dat je hiertoe verplicht kan worden. Het verstrekken van een betalingsregeling is dan ook een gunst van jou naar  jouw debiteur toe. Je kunt namelijk ook direct incassobureau inschakelen.

Verzoeken van schuldenaren om een betalingsregeling te treffen, worden dan ook lang niet altijd gehonoreerd. Een belangrijke reden om een verzoek niet in te willigen kan bijvoorbeeld zijn dat een eerdere betalingsregeling niet correct/ tijdig is nagekomen. Het is verstandig om alleen een betalingsregeling af te spreken indien je het risico op wanbetaling kunt dragen of er op vertrouwt dat je klant deze keer echt gaat betalen, maar het tijdelijk niet kan.

3 Tips voor het treffen van een betalingsregeling

Hieronder krijg je van ons 5 tips voor het treffen van een betalingsregeling met jouw klanten: 

  1. Sluit alleen een betalingsregeling af als je gelooft in de kredietwaardigheid van jouw klant. Bij jouw incasso bureau zou je nog extra informatie kunnen opvragen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een schuldenaar een betalingsregeling voorstelt om tijd te rekken. Vraag dus goed door!
  2. Leg de betalingsregeling altijd schriftelijk vast, zodat je er later op terug kunt komen en er geen discussie bestaat over wat precies is afgesproken. Spreek daarbij duidelijk de voorwaarden van de betalingsregeling af. Zoals bijvoorbeeld; In hoeveel termijnen wordt het bedrag betaald? Hoe groot zijn die termijnen precies? Wordt de wettelijke handelsrente berekend of kom je zelf een rentepercentage overeen?
  3. Zet daarnaast op papier dat bij wanbetaling van één termijn het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt. Doe je dat niet, dan kun je bij een incasso procedure (in beginsel) telkens slechts alleen het achterstallige deel opeisen en niet de gehele vordering.
  4. Maak bij uitblijven van betaling aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten en minimaal de wettelijke handelsrente.
  5. Spreek met jezelf af dat indien één van betalingstermijn de niet correct wordt nagekomen, je de vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Anders blijf je vermoedelijk “trekken aan een dood paard”.